Kâbe-İmamı-mahir-al-muayqali-yusuf-suresi


YÛSUF SÛRE-İ CELÎLESİ.
Mekke-i Mükerreme döneminde inmişdir. 111 âyet-i kerîmedir.

İbni Abbâs (Radıyallâhu anhüma)dan rivayet edildiğine göre Yahudi âlimleri müşriklere:  "Muhammed'e Ya'kûb ailesinin  Şam'dan Mısır'a göçüş 

348,336
Ezan Sesi 04:01