Emin-aliu-shkruje-ne-leter-2012


Emin Aliu Shkruje ne leter 2012
muzika;Rrahman Kryeziu
tekst;Sami Aliu\
STUDIO EROLL 5