อยุธยา-โกลาหล-5-ตค-2554-น้ำท่วมอยุธยา


อยุธยา โกลาหล 5 ต.ค 2554 น้ำท่วมอยุธยา
สรยุทธ ลงพื้นที่อยุธยา อบต.บางเดื่อ บางปะหัน จังหวัด อยุธย

16,961