ลำพื้นอดีตนางเอกคณะรัตนศิลป์


ราวเป็นนางเอกคณะเสียงทองบันเทิงศิลป์ซึ่งเป็นของคุณพ่ออินตาก่อนจะมาตั้งคณะรัตนศิลป์โดยศิษย์เอกบุญถือ