Shendeti-dhe-mjeku


Shëndeti dhe mjeku është webfaqja e vetme në gjuhën shqipe ku: 

- e gjithë popullata shqipfolëse mund të edukohet për shëndetin e tyre 
- mjekët shqipfolës kudo në botë mund të bashkëpunojnë, diskutojnë dhe shkëmbejnë dijenin dhe eksperiencën e tyre profesionale 
- studentët e mjekësisë mund të zhvillojnë diturin e tyre