წმინდა-ქეთევან-დედოფალი


1624 წლის 13 სექტემბერი, შირაზი, მოწამეობრივი აღსასრული წმიდა დედოფალ ქეთევანისა. აღწერილი თვითმხი

2,895