ПОДГОТОВКИ-ЗА-8-СЕПТЕМВРИ-ПРВ-ДЕЛ


Погледнете како се подготвува Скопје за големата прослава!!!