การทำริบบิ้นท้ิงทานรูปดอกบัว


เป็นการทำงาน ริบบิ้น อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้สนใจ มีตัวเลือกในการฝึก และนำไปใช้งานได้จริง ขอขอบคุณผู้สอนอาจารย์พันธ์ศักด์ สนั่นเสียงอีกคร้ง